Partijstructuur landelijk

Partijbestuur:

Thierry Baudet, voorzitter
Eveneens: Fractievoorzitter Tweede Kamer, Raad van Advies JFvD

Henk Otten, penningmeester
Eveneens: penningmeester Renaissance Instituut, Raad van Advies JFvD

Rob Rooken, secretaris
Eveneens: secretaris Renaissance Instituut, Raad van Advies JFvD

Jeroen de Vries, persvoorlichter
Eveneens: Raad van Advies JfvD

Op het partijbestuur is afgelopen maanden bij herhaling kritiek geweest. Dit leidde in februari 2018 tot het royeren of opstappen van in totaal zes (‘vooraanstaande’) leden. Meer daarover vind je hier.
Om het partijbestuur te vervangen moet je volgens de statuten (*) zorgen dat tweederde van alle 23.000 leden op een congres komt opdagen, en dan ook nog met tweederde meerderheid stemt voor een ander partijbestuur. Het is daardoor praktisch onmogelijk het partijbestuur te vervangen.

Partijburo:

De vorige directeur hiervan was Saskia Koning. Zij heeft begin februari haar lidmaatschap opgezegd. Wie het nu is, is onbekend.

Tweede Kamerfractie:

Thierry Baudet, fractievoorzitter

Theo Hiddema, kamerlid

Fractiemedewerkers:

Jeroen de Vries, woordvoerder
Eveneens: persvoorlichter partijbestuur

Caroline Dauphin, office-assistent

Frederik Jansen, medewerker, schrijft moties en bereidt debatten voor
Eveneens: voorzitter JFvD

Renaissance instituut, ‘wetenschappelijk bureau’:

Statuten (*)

Bestuurders:

Henk Otten, penningmeester

Rob Rooken, secretaris

Voorzitter per 1 maart 2018: Paul Cliteur

Uit een FvD bericht (*) daarover:
Hij zal zich in deze functie met name richten op het voortzetten van de Zomer- en Winterscholen, het initiëren van wetenschappelijke onderzoeken en het uitbouwen van het (internationale) netwerk van de partij.
(…)
Het eerste onderzoek van het Renaissance Instituut is reeds door de vorige voorzitter (ad interim) prof. dr. Paul Frentrop gestart: dit betreft een uitgebreid rapport onder leiding van dr. Jan van de Beek naar de kosten van de massa-immigratie. Meer informatie hierover zal binnenkort op de website verschijnen.

Forum for Democracy International

Uit de statuten (*):

De stichting heeft tot doel het bouwen en onderhouden van een internationaal netwerk van mensen en instanties die de doelstellingen van de in Amsterdam gevestigde
vereniging Forum voor Democratie onderschrijven en helpen versterken, door het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Noot: (*): Uiterst rechtse en daarmee verwante websites willen we niet aan clicks helpen. Vandaar dat we die via donotlink.it hebben doorgelinkt. Zie rechtsboven op deze website voor uitleg.