Academisch, politiek, economisch

ORGANISATIES, DENKTANKS ETC.

Naar: PERSONEN

De Nederlandse Leeuw

De Nederlandse Leeuw is een denktank die jaarlijks een conferentie organiseert. De overeenkomsten met het gedachtengoed van de FvD zijn opvallend.
De eerste conferentie van DNL was in januari 2018 over het onderwerp immigratie. De keynote spreker op de conferentie in 2018 was Jordan Peterson, die een controversiële conservatieve publieke intellectueel is. Zie video: Postmodernism and Cultural Marxism | Jordan B Peterson.
Thierry Baudet zou ook op de conferentie spreken, maar zegde op het laatste moment af.
Wel aanwezig waren onder andere: schedelmeter Joost Niemöller en Jenny Douwes, de vrouw die opriep tot de wegblokkade naar Dokkum tijdens de Sinterklaasintocht van 2017.
Enkele van de andere (hoofdzakelijk) rechtse sprekers (*) waren:
Afshin Ellian
Jan van der Beek
Wim van Rooy
Sid Lukkassen
Rita Verdonk

“Hoewel ‘De Nederlandse Leeuw’ zich presenteert als onafhankelijk en niet-ideologisch, past het evenement in de opkomende, nationalistische beweging die vaak als nieuw-rechts wordt aangeduid. Veel sprekers waarschuwen voor de teloorgang van de ‘Nederlandse identiteit’.”- NRC, 19/1/2018.

“Een taartdiagram dat op een scherm wordt geprojecteerd vertelt iets over de samenstelling van het jonge publiek: 83% was man, en minstens een derde van hen had bij de laatste Tweedekamerverkiezingen gestemd op nieuwkomer Forum van Democratie. In deze recente nieuwrechtse energie past ook De Nederlandse Leeuw, dat de Nederlandse identiteit zegt te willen behoeden voor ‘kosmopolitische eenheidsworst’.” – Volkskrant, 20/1/2018

Uit de visie (*) van De Nederlandse Leeuw:
“Wat echt nodig is, is de kanalisatie en acceleratie van de disruptie van het progressief liberale fundament. Het doel is om de progressief liberale denkcultuur te doorbreken, het maatschappelijke en politieke
debat terug te brengen tot hoofdlijnen op feitelijke basis en daarbij Nederland te helpen noodzakelijke keuzes voor de komende decennia te maken.
De impact wordt tot stand gebracht door toonaangevende sprekers van buiten het kartel (onafhankelijk), de inhoud (slimste oplossingen), de massa (groot event), ontmoeting (netwerken), de toon (beschaafd, maar niet politiek correct), de partners (breed gedragen) en het proces (interactief).”

Bestuurders (bron: vrijwilligerspagina (*) op de website van DNL).
Rutger van den Noort – voorzitter: gaat er na dit jaar mee stoppen (*)
Elisabeth Hunyadi – secretaris: Elisabeth Hunyadi (ex-VVD) retweet op Twitter regelmatig de anti-immigratiejournalisten Wierd Duk en Joost Niemöller. Ook heeft Hunyadi waardering voor Tom Zwitser, een uiterst rechtse denker die in 2011 (net als Erik van Goor en Marcel Bas) het manifest 2083 van de extreemrechtse terrorist Anders Breivik toegezonden kreeg. Bron: Jalta (*).
Martijn Kolenbrander – penningmeester
Anne Adema – algemeen bestuurslid: schreef/schrijft voor TPO, Jalta en Dagelijkse Standaard.

De meeste van deze mensen lijken ook betrokken te zijn bij Cafe Weltschmerz.

Cafe Weltschmerz

Café Weltschmerz (*) is een burger-journalistiek platform dat zich sterk maakt voor een geloofwaardig en transparant openbaar bestuur met andere perspectieven.”

Thierry Baudet is als zowel gast als interviewer (*) terug te vinden op de website van Weltschmerz. Theo Hiddema, Yernaz Ramautarsing en Sander Boon (was nr. 18 op kandidatenlijst FvD Tweede Kamerverkiezingen) waren er ook ooit gast. En zo zijn er wel meer rechtse publieke figuren hier verschenen.
Veel van de sprekers op JFvD-evenementen verschenen ook op Cafe Weltschmerz.

Frederic Bastiat Stichting

Dit is een denktank die de deugden van individuele vrijheid en een goed monetair systeem verspreidt.

Sander Boon (was nr. 18 op kandidatenlijst FvD Tweede Kamerverkiezingen) is stichtend lid en voorzitter van de Frederic Bastiat Stichting.

Van de website (*):
“De Frédéric Bastiat Stichting is een in 2003 opgerichte denktank die het klassiek-liberale en libertarische gedachtegoed uitdraagt. Wij streven naar een maatschappij waarin respect voor het individu centraal staat. Wij vinden dat de overheid geen zeggenschap moet hebben over de burger, maar dat de burger zeggenschap moet hebben over zijn eigen leven.
(…)
Dit vraagt om een fundamentele herbezinning op de functie van de overheid. Die zou mensen moeten beschermen en niet over ze moeten regeren. Dat brengt met zich mee dat de overheid zich strikt dient te beperken tot de taken van politie, defensie en justitie. Andere taken worden overgelaten aan private initiatieven.”

Een oudere website (*) bevat informatie over een lezing door Paul Cliteur in 2003.PERSONEN

Gaat verder onder de afbeelding

Jan van de Beek, wiskundige & cultureel antropoloog. Docent aan de UvA. Hield op 17 november 2017 een lezing voor FvDL: “Massa-immigratie: het einde van onze verzorgingsstaat?”

“De staatsgrens is gewoon een geaccepteerd instrument van discriminatie tussen staatsburgers en anderen.
(…)
Het Australische model zou mijn voorkeur hebben.”

Interview Vlaams Belang Dr. Jan van de Beek over immigratie: “België en Nederland moeten Hongarije steunen” (*), 25 september 2017

Nam als ‘expert’ deel aan een hoorzitting in het parlement over ‘de risico’s van interactie tussen humanitaire hulp en mensensmokkel in de Middellandse Zee’.

Schrijft ook voor The Post Online, vaak over immigratie. Wierd Duk interviewde hem voor het AD: ‘Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden’., 27 april 2017

Zijn website demo-demo.nl (*) presenteert de resultaten van zijn statistisch model van immigratie en de effecten ervan op de Nederlandse samenleving. De website detailleert vier immigratiescenario’s: beperkt (volgens PVV en FvD-beleid), mainstream (in navolging van het VVD-beleid om de status-quo te behouden), genereus en onbeperkt (volgens GroenLinks en D66). Jan van der Beek vindt zijn model nuttig als stemwijzer voor deze partijen.

De startpagina van deze website bevat een grafiek van de Marokkaanse en Turkse immigratie tussen 1975 en 2015. Het is gebaseerd op gegevens van het CBS, maar met de correctie van van der Beek voor de derde generatie populatie. Zonder deze correctie zou de grafiek van van der Beek er heel anders uitzien.
Het verschil berust op twee factoren. Ten eerste richt Van der Beek zich eerder op Marokkaanse en Turkse migratie dan op de algemene netto migratie. Ten tweede gaat hij ervan uit (tegen het CBS) dat migranten van de derde generatie niet als Nederlanders tellen. Dus laten we kijken naar het argument van Jan van der Beek voor het veranderen van de aanname:

“Een belangrijk punt is bijvoorbeeld dat het CBS de derde generatie allochtonen automatisch tot de autochtonen rekent, ongeacht of zij zich Nederlander voelen of willen zijn. Anders gezegd: de mate en het moment van assimilatie (opgevat als zelfidentificatie met Nederland) staan bij voorbaat vast. Dat is niet realistisch. Wat ook ontbreekt zijn toegankelijke scenario’s om bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal niet-westerse immigranten of het aantal islamieten in Nederland te relateren aan een bepaalde mate van (asiel)migratie of aan een bepaalde mate van secularisatie of assimilatie.”

Dit is geen redelijk argument, omdat de vraag of een Nederlander ‘autochtone’ is, ook afhangt van het feit of zij zich ‘autochtone’ voelen of willen worden. Met andere woorden, het betoog van van der Beek kan net zo goed van toepassing zijn op ‘autochtone’ Nederlanders als op immigranten van de derde generatie naar Nederland.
De reden dat Van der Beek de aanname verandert, lijkt meer te maken te hebben met zijn subjectieve gevoelens over sommige groepen migranten dan met welke data dan ook. En dit is een goede reden om achterdochtig te zijn over de reden waarom hij zich richt op Turkse en Marokkaanse immigratie, in plaats van op andere groepen.

Geerten Waling, hystoricus en publicist. Goede vriend van Baudet. Ze zijn samen bij Ronald Kennedy geweest. Foto: screenshot Thierry.

Geerten Waling leidde het debat ‘Waarom haten ze ons eigenlijk?” in de Balie op 23 januari 2017 dat leidde tot een discussie over het uitzetten van moslims, waarin Geerten Waling aan Paul Cliteur vroeg of het juridisch haalbaar zou zijn. Zie ook op Joop.nl: Onvervalste moslimhaat in De Balie. Ook aanwezig hierbij was Wim van Rooy van Vlaams Belang, met wie Baudet al geruime tijd banden heeft.

Geerten Waling gaf een lezing aan een JFvD-evenement (*) in Den Haag over zijn nieuwe boek Gemeente in de Genen op 15 maart 2018.


Geerten Waling is net als Baudet een groot fan van Milo Yiannopoulos.

Paul Cliteur. Voorzitter van FvD’s Renaissance Instituut. Zie pagina partijstructuur landelijk.
Thierry Baudet is gepromoveerd bij Cliteur.
Zie ook: Zonder Paul Cliteur was Baudet bankier geworden.

Paul Cliteur was een van de deelnemers aan het debat ‘Waarom haten ze ons eigenlijk?” in de Balie (23/1/17) dat leidde tot een discussie over het uitzetten van moslims, waarin Geerten Waling aan Paul Cliteur vroeg of het juridisch haalbaar zou zijn. Zie ook op Joop.nl: Onvervalste moslimhaat in De Balie.
Ook aanwezig hierbij was Wim van Rooy van Vlaams Belang, met wie Baudet al geruime tijd banden heeft.

Meer over Paul Cliteur HIER

Roger Scruton

Britse conservatieve filosoof, samen met Cliteur leermeesters van Baudet en Baudets promotor toen hij in 2012 zijn dissertatie Aanval op de natiestaat verdedigde.
Bron: Op dit zorgvuldig opgebouwde netwerk steunt Baudet.
“In 2004 schreef de Britse conservatief Roger Scruton het boek England and the Need for Nations, waarin hij de term oikofobie een culturele betekenis. Oikofobie betekent volgens Scruton angst voor de eigen cultuur. Een wetenschappelijke onderbouwing ontbrak echter in Scrutons verhaal.” Bron: De kritische vragen die niemand stelt aan Baudet (*) Jalta, 23 augustus 2017

Joshua Mitchell

Joshua Mitchell is professor in de politiek aan de Georgetown University.
Hij gaf les op de JFvD-zomerschool en winterschool (*), 4-7 januari 2018.

Mitchell vergeleek het homo-huwelijk met trouwen met honden in dit artikel in Trouw. Twee interviews met TPO deel 1 (*) van 19 oktober 2017 en deel 2 (*) van 20 oktober 2017 geven een inkijkje in zijn denkbeelden.

Douglas Murray

Schrijver van het boek ‘The Strange Death of Europe’ (2017). Eerder: ‘Neoconservatism: Why We Need It’ (2006)
Baudet schreef een artikel over hem in zijn reeks Europeanen van morgen in Juist Magazine.

Murray gaf les op JFvD-zomerschool (*), 21-24 augustus 2017 in Limburg.

Lawrence Urbain

Beleidsadviseur voor economische en monetaire aangelegenheden bij het Europees Parlement en publiceerde een boek met de naam De Chrono-Crisis (2017). Noemt zichzelf in dit artikel op doorbraak.be (*) “waarschijnlijk de grootste fan van Pim Fortuyn in Vlaanderen”.
Sprak bij 11 juli viering van Gulden Sinjoren (*) [BE] en is ook gelieerd ‘t Pallieterke (*)[BE]. Schreef een artikel op nieuws.be waarin hij opriep: “Stop met het Vlaams Belang af te schilderen als een extremistische partij.” (*)
Was aanwezig bij de JFvD kickoff (de middelste in het fotorijtje) en gaf een toespraak op een JFvD-evenement in Rotterdam (*) over Europa in Crisis, 3 maart 2018.

André ten Dam

Hij is een juridisch en economisch onderzoeker die zich concentreert op de euro, de EMU en het EU-verdrag. Hij is ook directeur van TEN DAM juridisch adviseurs in Rijswijk. Was twee maal te gast bij Weltscherz (*).
Hij gaf een lezing over de toekomst van de Euro aan een JFvD-evenement in Lelystad (*) over de euro, 21 februari 208.

Willem Cornax

Hij werkt in het handelsregister voor werknemers bij de Kamer van Koophandel. Hij werkte vroeger samen met FvD:
Schrijft voor TPO (*)
Was twee maal te gast (*) bij Weltschmerz.
Heeft een eigen blog (*) en een Gab-profiel (*).
Gaf een lezing over vrijheid (*) aan een JFvD-evenement in Limburg, 9 januari 2018.

Willem Middelkoop

Directeur van Commodity Discovery Fund.
Middelkoop geeft een lezing voor JFvD Utrecht (*) over de revolutie en nieuwe technologieën van Tesla, 16 maart 2018.

Ton Siedsma

Onderzoeker bij Bits of Freedom.
Bits of Freedom is een Nederlandse beweging die opkomt voor internetvrijheid.
Gaf een lezing voor JFvD (*) Gelderland (Radboud Universiteit) over internetbeveiliging en privacy, 7 maart 2018.

Eduard Nandelall

Directeur bij OptimusAd.
OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online advertentiecampagnes.
Gaf een lezing voor JFvD (*) Gelderland (Radboud Universiteit) over internetbeveiliging en privacy, 7 maart 2018.

Noot: (*): Uiterst rechtse en daarmee verwante websites willen we niet aan clicks helpen. Vandaar dat we die via donotlink.it hebben doorgelinkt. Zie rechtsboven op deze website voor uitleg.