Gedachtengoed

Enkele opmerkingen over het gedachtegoed van Baudet
Een cocktail van nationalisme, racisme en seksisme

Het gedachtegoed van Forum voor Democratie is boven alles het gedachtegoed van haar leider, Thierry Baudet. Deze man profileert zich al jaren als conservatief historicus en commentator. Een tweetal boeken van zijn hand getuigden van zijn hang naar nationalisme en ‘de Europese cultuur’, en zijn afkeer van wat hij aanduidt als ‘massa-immigratie’ en ‘multiculturalisme’. Het eerste stamt uit 2012 en heet ‘De Aanval op de Natiestaat’; het tweede is van 2013 en heet ‘Oikofobie’. Dat woord oikofobie ontleende hij aan de conservatieve filosoof Roger Scruton. Het duidt op de door hem gesignaleerde afkeer van het eigene, het nationale, het ‘volkse’, een afkeer waar hij zich tegen keert. Zijn nationalisme is dan al vrij openlijk. De manier waarop hij het genoemde massaimmigratie en multuculturalisme aanduidt, doet al vermoeden dat er ook dan al meer aan de hand was.

Zijn politieke ster steeg toen hij met wat toen nog een conservatieve denktank was, Forum voor Democratie geheten, zich breed maakte voor het referendum tegen het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU. Hij zag er een mooie mogelijkheid in om zijn afkeer van alles wat boven de natiestaat uitsteeg, tot uiting te brengen. De EU was van die natiestaat een vijand, en via het referendum bestookte hij die EU vanuit rechts-nationalistisch standpunt. Dat was in 2016. Zijn Forum heeft hij inmiddels omgevormd tot politieke partij waarmee hij in 2017 een tweetal zetels in de Tweede Kamer wist te veroveren.

Inmiddels zijn we verder, en is zijn nationalisme openlijk verbonden met racisme geraakt. Uitlatingen over ‘homeopathische verdunning en dergelijke, zijn beleden voorkeur voor een ‘Europa dat blank is’, zijn typering van beweringen dat witte mensen een hoger IQ hebben dan zwarte mensen als zijnde ‘een wetenschappelijke discussie’… het laat zien dat bij Baudet racisme niet meer gecodeerd en gecamoufleerd wordt als ‘islam-kritiek’ of ‘bezorgdheid over massa-immigratie’, al ontbreken die thema’s niet bepaald. Baudet verwijst vrij openlijk en rechtstreeks naar ras, rassenonderscheid, rasvermening als gevaar. Dat brengt hem ideologisch vrij dicht bij nazi-opvattingen. Hij gaat op deze thema’s opvallend veel verder dan Geert Wilders, met wie hij verder wel een afkeer voor vluchtelingenrechten, ‘massa-immigratie’, ‘islamisering’ gemeen heeft, evenals een fel nationalisme.

Baudet is niet alleen nationalist en racist. Hij brengt ook vrouwvijandige opvattingen naar voren op een manier die grover is en verder gaat dan bij de meeste andere politici. Zo nam hij het openlijk op voor Julien Blanc, een propagandist van het idee dat vrouwen eigenlijk verkracht- in Baudets woorden: ‘overmand’ – willen worden. Zegt een vrouw nee? ‘Gewoon nog even aandringen’, aldus Baudet, die ook een verschil in ambitie tussen mannen en vrouwen meent te zien. Net hij zoals rond ‘ras’ doet, gaat Baudet hier uit van openlijke, onveranderlijke ongelijkheid van bevolkingsgroepen. Hij is een principiële óngelijkheidsdenker.

Dit soort ideeën, samen met de rond zijn onbetwistbare leiderschap opgebouwde partij, zijn scherpe nationalisme en zijn gewoonte om zodra iemand kritiek op hem levert, meteen ‘Demonisering!’ te roepen en/of het ontslag van de criticus te eisen, brengt hem griezelig dicht in de buurt, niet alleen van mensen als Fortuyn en Wilders maar wel degelijk ook van openlijke fascisten van vroeger en nu. Het lijkt niet te ver te gaan om Thierry Baudet een fascist te noemen, en zijn partij als een fascistische beweging in opkomst te zien.

Een aantal uitspraken van Baudet en enkele andere kopstukken van FvD vind je elders op deze website: https://valsepianobaudet.noblogs.org/ideeen/publieke-uitlatingen-en-citaten/