Jongerenafdeling JFvD

Events (*)

Bestuur:

Frederik Jan Harm Jansen, voorzitter
Eveneens: medewerker Tweede Kamerfractie

Carola Anna Dieudonné, secretaris

Daryl Breunissen, penningmeester

Robin Anna de Keijzer, pers en communicatie

Yernaz Ramautarsing: volgens de JFvD website (*) is hij nog altijd algemeen bestuurslid van de JFvD.

Raad van Advies:

Thierry Baudet

Paul Frentrop

Henk Otten

Rob Rooken

Voorheen ook Robert de Haze Winkelman die geroyeerd is. Onbekend is of hij is vervangen, en zo ja wie hem heeft vervangen.

JFvD Hubs

De JFvD is georganiseerd in regionale ‘hubs’ in:
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Kick Off

Op 3 juni 2017 werd een landelijke kick-off gehouden. Hierbij waren o.a. de volgende sprekers: Thierry Baudet, Annabel Nanninga (toen nog geen lijsttrekker voor de gemeenteraad) en Ebru Umar (die van ‘Nul Medelijden’).
Filmpje op de facebook page van FvD (*). Volgens de aankondiging zou ook Weird Duk van de partij zijn.

The Post Online (sic!) over de JFvD in Thierry Baudet begrijpt hoe je jongeren onder de duim houdt (*):
Jongeren Forum voor Democratie (JFVD) is een parodie op een politieke jongerenorganisatie
(…)
De statuten (*) laten goed zien wat JFVD is: een hiërarchische club waar de leiding de lakens uitdeelt. Democratie-minnende FvD-leden zouden tegen moeten stemmen.
(…)
JFVD is opgezet als zeer hiërarchisch bolwerk. Jongeren kunnen zich inschrijven als lid, maar het bestuur behoudt zich tot drie maanden na toelating het recht voor alsnog te besluiten dat de betreffende persoon toch geen lid kan worden.
(…)
Leden horen achteraf aan welke regels ze zich zullen moeten houden op straffe van royement. Kritisch zijn over deze werkwijze is dus niet aan te bevelen.
(…)
De oprichters vormen met Yernaz Ramautarsing het bestuur. Zij kunnen door de ledenvergadering worden ontslagen als tweederde van de leden daarvoor stemt. Een gewone meerderheid volstaat dus niet om van bestuursleden af te komen. Het gaat echter nog een stap verder: bij zo’n besluit voor ontslag of schorsing moet tevens tweederde van alle stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn. Iedereen weet dat dat nooit lukt.
(…)
Met andere woorden: het JFVD-bestuur benoemt zichzelf. De drempel voor leden om invloed uit te oefenen is dus extreem hoog.
(…)
De Raad van Advies wordt benoemd door het FvD-bestuur. Daar zitten grotendeels dezelfde mensen in. De leden van de Raad van Advies kunnen door het FvD-bestuur worden geschorst of ontslagen, niet door JFVD. Men benoemt dus wederom zichzelf. Het JFVD-bestuur geeft alle informatie die de Raad van Advies wenst.
(…)
Zo is het uitgesloten dat er ooit kritische JFVD-leden in het bestuur terechtkomen en dat er vanuit JFVD ooit kritiek komt op FvD. Het JFVD-bestuur loopt immers aan de leiband van het FvD-partijbestuur: daar heeft Thierry Baudet immers zijn oud-stagiairs ingestopt.

Noot: (*): Uiterst rechtse en daarmee verwante websites willen we niet aan clicks helpen. Vandaar dat we die via donotlink.it hebben doorgelinkt. Zie rechtsboven op deze website voor uitleg.