Paul Cliteur

Paul Cliteur – Voorzitter van FvD’s Renaissance Instituut.

Paul Cliteur is op de achtergrond één van de intellectuelen die een grote invloed heeft uitgeoefend in rechtse en extreem-rechtse kringen. Hij werkt aan de Universiteit van Leiden. Al rond 2004 profileerde deze rechtsgeleerde en filosoof zich als ‘islam-criticus’., eerst als columnist in het programma ‘Buitenhof”, later elders toen hij vond dat hij te weinig ruimte kreeg in dat programma.

Paul Cliteur haalt een vergiet van zijn hoofd tijdens zijn speech op het partijcongres van Forum voor Democratie in de RAI, in november vorig jaar. Hij reageerde op de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in de zaak van de politieagente met hoofddoek. Meer daarover in: Het Vliegend Spaghettimonster en de dwaasheid van Paul Cliteur, Joop, 3 december 2017

Hij is ooit lijstduwer geweest voor de Partij voor de Dieren. Maar bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stond hij op de lijst van Forum voor Democratie, de partij waarvan hij de  geestelijk vader genoemd wordt volgens Wikipedia. Hij fungeerde als een soort van mentor van Thierry Baudet.

Berucht is – of zou moeten zijn – een debat in in januari 2017 in De Balie waar hij aan meedeed, en waarin doodleuk werd gekeuveld over hoe hard moslims zouden moeten worden aangepakt – een harde aanpak is kennelijk volgens deelnemers aan het gesprek noodzakelijk. Eén van de gespreksdeelnemers: Paul Cliteur. Hij keuvelde gezellig mee. Zie onder meer: “Transcriptie van gedeelte van balie-debat: ‘Waarom haten ze ons eigenlijk? ‘ Republiek Allochtonië, 3 februari 2017,
http://www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/transcriptie-van-gedeelte-van-balie-debat-waarom-haten-ze-ons-eigenlijk
en
Roelf Jan Duin, “Uitspraken over moslims tijdens balie-debat mogelijk strafbaar”, Parool, 25 januari 2017, https://www.parool.nl/amsterdam/-uitspraken-over-moslims-tijdens-debat-in-de-balie-mogelijk-strafbaar~a4453270/

In een artikel voor het Nederlands Juristen Blad NJB pleitte hij eens voor het ontnemen van democratische rechten aan ‘extremisten’ – en dat waren steeds ‘extremisten’met een moslim-achtergrond (over het ontnemen van democratische rechten aan extremisten met hakenkruizen hoor je hem opmerkelijk weinig). Hij sloot dat stuk af met: “We zijn toe aan een revisie van ons wettelijk kader ter bescherming van onze democratie. En uitgangspunt moet zijn: wie komt om de democratie te ondermijnen, kan niet van diezelfde democratie profiteren.” De ondermijners komen bij hem, heel tekenend, van buitenaf.

Zie Paul Cliteur, “Herbezinning op wetelijk kader ter bestrijding van anti-democratische bewegingen is nodig”, NJB, 2017, pag. 1890, met eronder een weerlegging door Jan Brouwer en Jon Schilder, en daar weer een antwoord op van Cliteur, http://www.njb.nl/blog/herbezinning-op-wettelijk-kader-ter-bestrijding.27635.lynkx

Deze pagina wordt verder uitgebreid