Oproep: Forum voor Democratie lezing verstoren, 25 mei (Amsterdam)

English below: call out: Interruption lecture of ‘Forum voor Democratie’, 25 May (Amsterdam)

bron/source: https://www.indymedia.nl/node/43563

Aankomende vrijdag, 25 mei, hoopt cultureel debatcentrum De Rode Hoed om 19.30 haar deuren te openen voor de eerste officiële lezing die georganiseerd wordt door het Renaissance Instituut.

Het Renaissance Instituut is het recent opgerichte ‘Wetenschappelijk Bureau’ van Forum voor Democratie. Onder deze noemer wil FvD niet alleen zomer- en winterscholen, conferenties en lezingen organiseren, maar ook jonge onderzoekers, documentairemakers en journalisten subsidiëren. Fascisten proberen – zo staat te lezen in de geschiedenisboeken – ‘hun doel te bereiken door middel van indoctrinatie via pers, radio, film, onderwijs en jeugdorganisatie; intimidatie en terreur; geheime politie; concentratiekampen; knokploegen en partijdige rechtspraak.’ Gezien het gedachtegoed van FvD is het gerechtvaardigd om door deze lens naar hun Renaissance Instituut kijken.

Forum voor Democratie brengt jongeren namelijk gericht bij elkaar op fancy locaties en leert hen vervolgens onder het genot van een drankje dat witte mensen en culturen superieur zijn, dat Nederland ontdaan moet worden van ‘kwaadwillende, agressieve elementen’ en dat vrouwen als hoeksteen van het gezin achter het aanrecht horen. Dit alles in een sausje van ‘beschaving’ en ‘wetenschap.’ We moeten niet lijdzaam afwachten om te zien hoe dit zich verder zal ontwikkelen. Fascisme moet je smoren voordat het de kans heeft tot volle bloei te komen. Onder andere door het zo ontoegankelijk mogelijk te maken.

Het is dan ook niet goed te praten dat de Rode Hoed ervoor kiest willens en wetens, ondanks vele bezorgde e-mails en telefoontjes, haar ruimte te verhuren aan de fascisten van Forum voor Democratie. Iedereen die ervoor kiest deze groep een podium te geven – of dit nu uit ideologische, onverschillige of commerciële overweging is – draagt bij aan de verspreiding en normalisering van fascisme en maakt zo van zichzelf een doelwit.

Mocht de Rode Hoed vastbesloten blijven dit evenement te laten doorgaan dan zien wij ons genoodzaakt om met een gepaste reactie te komen en de lezing te verstoren. Jij ook? Sluit je dan spontaan aan bij de noisedemo (19:30) of een van de andere tegenacties die vrijdagavond aan de Keizersgracht 102 gaan plaatsvinden, of ga ook over tot autonome actie! FCK FVD.

Ook een makkelijke manier om ze te laten weten dat dit geen goed idee is, is door ze een mailtje te sturen naar info@derodehoed.nl en receptie@derodehoed.nl.

ENGLISH

The ‘Renaissance Instituut’ is the recently founded ‘scientific institute’ of the Forum voor Democratie. This institute will not only organize summer and winter schools, conferences and lectures, but will also fund young researchers, documentary makers and journalists. Fascists try – as the history books tell us – ‘to reach their goal by indoctrinating through press, radio, film, education and youth organization; intimidation and terror; undercover police; concentration camps; thugs teams and biased case law.’ The ideas the FvD has considered, it is justified to regard the ‘Renaissance Instituut’ as an indoctrination tool.

Forum voor Democratie happens to bring young people together at fancy locations and teaches them, while having a drink and a laugh, that white people and white culture are superior, that ‘hostile, agressive elements’ should be eliminated from the Netherlands, and that the only thing women are good for, is being stay-at-home moms. They cover these ideas up with a layer of ‘civilization’ and ‘science’. We cannot wait and see how this is going t evolve. Fascism has to be stopped before it fully flowers. One way to do this, is by making it as inaccessible as possible.

Therefore, there is no acceptable argument for the venue De Rode Hoed to host this lecture of the fascists of Forum voor Democratie, even while they have received lots of e-mails and phone calls of worried people. Everyone who chooses to give FvD a stage – out of ideological, indifferent, or commercial considerations – contributes to the spreading and normalization of fascism, and makes themselves a target.

If De Rode Hoed does not cancel this event, we feel urged to respond in fitting way, by interrupting the lecture. Will you also come? You can join the noise demo (at 7.30pm), or join in on one of the other counter actions that will take place friday night at Keizersgracht 120 friday, or you can organize an autonomous action! FCK FVD

Also an easy way to let them know that this is not a good idea is to send them an e-mail to info@derodehoed.nl and receptie@derodehoed.nl.

https://www.indymedia.nl/node/43563